Catalytic Converter Recycling Companies

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την πολιτική μας κατά της κλοπής...

Πολιτική κατά της κλοπής

Όντας στην πρώτη γραμμή του κλάδου των καταλυτών, λαμβάνουμε όντως πολύ σοβαρά την πολιτική μας για την καταπολέμηση της κλοπής. Κατανοούμε ότι η ηγετική θέση στον τομέα απαιτεί τη θέσπιση ηθικών επιχειρηματικών προτύπων και την ανάληψη σημαντικού επιπέδου λογοδοσίας τόσο προς τους πελάτες μας όσο και προς τον κλάδο. Η ομάδα εταιρειών συνεργατών μας έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη θέσπιση υψηλών ηθικών προτύπων τόσο στην ενσωμάτωση πελατών όσο και στην αγορά μετατροπέων, με στόχο να γίνει το σημείο αναφοράς για υπεύθυνες πρακτικές.

Η κλοπή των καταλυτών έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Το δύσκολο καθήκον για την επιβολή του νόμου ήταν η διάκριση μεταξύ γνήσιων και δόλιων επιχειρήσεων. Οι νομοθέτες αντιμετώπισαν προκλήσεις στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλοπής μετατροπέων και προσέγγισαν αυτό το πρόβλημα σε επίπεδο κράτους, βασιζόμενοι συχνά στις καταλληλότερες συμβουλές αλλά με περιορισμένη κατανόηση της συγκεκριμένης αγοράς μας. Οι εταιρείες ανακύκλωσής μας εφαρμόζουν αυστηρά μια πολιτική μη ανοχής για κλοπή, απόπειρα πώλησης κλεμμένων μετατροπέων ή οποιαδήποτε μορφή παράνομης αγοράς τους.

Όλα τα άτομα με νόμιμη τεκμηρίωση καλούνται θερμά να πουλήσουν καταλυτικούς μετατροπείς εντός των ορίων του νόμου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε την άδεια της επιχείρησής σας (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει άδειες από την πολιτεία, την πόλη και την κομητεία), έγκυρη ταυτότητα με φωτογραφία για όλους τους ιδιοκτήτες επιχείρησης και να είστε προετοιμασμένοι για μια πιθανή επιτόπια επίσκεψη ή απομακρυσμένη επαλήθευση της επιχείρησής σας κατά την επιβίβασή μας επεξεργάζομαι, διαδικασία. Για να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα και να έχουν εμπιστοσύνη στους πελάτες μας, οι οργανισμοί μας δίνουν μεγάλη σημασία στην κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών τους. Αυτό συνεπάγεται έρευνα σχετικά με γενικές λειτουργίες για να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή τους κατά την προμήθεια μετατροπέων, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την κατάλληλη τεκμηρίωση. Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενσωμάτωσης, διενεργούμε Έλεγχο κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) για να διασφαλίσουμε ότι δεν ενσωματώνουμε πελάτες με προηγούμενη ανάμειξη σε οικονομικές παραβάσεις ή αρνητική φήμη που σχετίζεται με τους καταλυτικούς μετατροπείς και τον οργανισμό σας. Αναγνωρίζουμε ότι η αρνητική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης δεν συνεπάγεται απαραιτήτως την εκδήλωση εγκλήματος, ως εκ τούτου είμαστε ανοιχτοί στη λήψη οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με σχετικές καταστάσεις που απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις. Πραγματοποιούμε συνεχώς ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης και φροντίζουμε να σας ειδοποιούμε εκ των προτέρων όταν τα έγγραφά σας πρέπει να ενημερωθούν.

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε πελάτης βαθμολόγησης, οι αποδείξεις μας περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά καταλυτών. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την ατομική ταυτότητα κάθε μετατροπέα, χρονικές σημάνσεις που υποδεικνύουν την ώρα και την ημερομηνία αγοράς, επιχειρηματικά στοιχεία και για τα δύο μέρη, τον τύπο πληρωμής που έγινε αποδεκτή, τα τελικά ποσά, την υπογραφή σας και αντίγραφα των εγγράφων σας που επισυνάπτονται στις αποδείξεις μας. Σε ορισμένες πολιτείες, είναι υποχρεωτική η συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων, φωτογραφιών και περιστασιακά βίντεο του ατόμου που εμπλέκεται ή/και της συναλλαγής, καθώς και αριθμών πινακίδων κυκλοφορίας και εικόνων οχημάτων.

Οι εταιρείες ανακύκλωσής μας συμμορφώνονται με την υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα προμήθειας καταλυτικών μετατροπέων, όπως περιγράφεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ. Έχουμε δημιουργήσει συμπληρωματικά πρωτόκολλα δέουσας επιμέλειας για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ικανότητάς μας να προμηθεύουμε υλικά από τις αντίστοιχες χώρες τους.

Βοήθεια πελατών με νόμιμες αγορές και διατήρηση τεκμηρίωσης

Βοηθάμε στη διασφάλιση της υπεύθυνης ενσωμάτωσης πελατών, καθώς και στην υποστήριξη της συμμόρφωσής σας με τους συνεχώς εξελισσόμενους νόμους και κανονισμούς του κράτους. Αφού γίνουμε πελάτης μας, βοηθούμε με χαρά να σας παραπέμψουμε στους κατάλληλους πόρους για τη διατήρηση της συμμόρφωσης. Ενώ παρέχουμε συμβουλές σχετικά με κανονισμούς από κράτος σε κράτος, επιμένουμε ότι οι πελάτες συμβουλεύονται έναν αμερόληπτο νομικό επαγγελματία για να επαληθεύσουν τις πληροφορίες συμμόρφωσης που προσφέρουμε, καθώς δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την ακρίβεια ή την αξιοπιστία τους. Τα βοηθήματα αγορών μας βοηθούν επίσης στη διατήρηση της συμμόρφωσης και της καταγραφής δεδομένων, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αποθηκεύετε με ασφάλεια στοιχεία για κάθε συναλλαγή και πελάτη.

Προσφέρουμε μια εξαιρετικά αποδοτική και κερδοφόρα επιλογή ανακύκλωσης για καταλυτικούς μετατροπείς σκραπ. Αξιοποιώντας την εκτεταμένη γνώση μας ως κορυφαίοι αγοραστές, πληρώνουμε κορυφαία δολάρια για καταλυτικούς μετατροπείς σκραπ. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ανακύκλωση μετατροπέων, τις αγορές, τις αναλύσεις ή την αντιστάθμιση, επικοινωνήστε με έναν ειδικό λογαριασμού παρακάτω σήμερα!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εγγυημένο απόρρητο.

Scroll to Top