Catalytic Converter Recycling Companies

Našu politiku proti krádeži berieme vážne...

Politika proti krádeži

Keďže sme v popredí priemyslu katalyzátorov, berieme našu politiku proti krádeži veľmi vážne. Chápeme, že byť lídrom v tejto oblasti si vyžaduje vytvorenie etických obchodných štandardov a prevzatie významnej úrovne zodpovednosti voči našim klientom aj priemyslu. Naša partnerská skupina spoločností vynaložila značné úsilie na vytvorenie vysokých etických štandardov pri registrácii klienta a nákupe prevodníka s cieľom stať sa meradlom pre zodpovedné postupy.

Krádeže katalyzátorov v posledných rokoch prudko vzrástli. Náročnou povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní bolo rozlišovať medzi skutočnými a podvodnými obchodmi. Zákonodarcovia čelili výzvam pri formulovaní komplexných opatrení na riešenie krádeží konvertorov a pristupovali k tomuto problému na úrovni štátu, pričom sa často spoliehali na najvhodnejšie rady, ale s obmedzeným pochopením nášho špecifického trhu. Naše recyklačné spoločnosti prísne presadzujú politiku netolerovania krádeží, pokusov o predaj ukradnutých konvertorov alebo akejkoľvek formy ich nezákonného nákupu.

Všetci jednotlivci s legitímnou dokumentáciou sú srdečne pozvaní na predaj katalyzátorov v medziach zákona. Uistite sa, že máte svoju živnostenskú licenciu (ktorá môže zahŕňať licencie od štátu, mesta a okresu), platný preukaz totožnosti s fotografiou pre všetkých vlastníkov firiem a pripravte sa na možnú návštevu na mieste alebo diaľkové overenie vašej firmy počas našej registrácie. proces. Aby naše organizácie dodržiavali najvyššie štandardy a mali dôveru v našich klientov, kladú veľký dôraz na pochopenie ich obchodných praktík. To znamená zisťovanie všeobecných operácií, aby ste sa uistili, že sú v súlade pri obstarávaní konvertorov, pričom sa zabezpečuje zákonnosť a správna dokumentácia. Ako súčasť nášho postupu registrácie vykonávame skríning proti praniu špinavých peňazí (AML), aby sme zaistili, že nezapojíme klientov, ktorí sa v minulosti zapojili do finančného previnenia alebo negatívnej reputácie v súvislosti s katalyzátormi a vašou organizáciou. Uvedomujeme si, že negatívne mediálne pokrytie nemusí nevyhnutne znamenať výskyt trestného činu, a preto sme otvorení prijatiu akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa relevantných situácií, ktoré si vyžadujú dodatočné objasnenie. Počas celého nášho obchodného vzťahu neustále vykonávame kontroly a ubezpečujeme vás, že vás vopred upozorníme, keď bude potrebné aktualizovať vaše dokumenty.

Ak máte záujem stať sa klientom triedenia, naše účtenky obsahujú všetky potrebné informácie na nákup katalyzátorov. Tieto informácie zahŕňajú individuálnu identifikáciu každého prevodníka, časové pečiatky označujúce čas a dátum nákupu, obchodné údaje oboch strán, typ prijatej platby, konečné sumy, váš podpis a kópie vašich dokumentov priložené k našim potvrdenkám. V niektorých štátoch je povinné zbierať odtlačky prstov, fotografie a príležitostne videá zúčastnenej osoby a/alebo transakcie, ako aj čísla poznávacích značiek a obrázky vozidiel.

Naše recyklačné spoločnosti dodržiavajú zodpovedný dodávateľský reťazec získavania katalyzátorov podľa smerníc OECD. Zaviedli sme dodatočné protokoly povinnej starostlivosti, aby sme vyhoveli našim globálnym klientom, vrátane overenia našej schopnosti obstarávať materiály z ich príslušných krajín.

Pomáhame klientom pri legálnom nákupe a vedení dokumentácie

Pomáhame pri zabezpečovaní zodpovedného nástupu klientov, ako aj pri podpore vášho súladu s neustále sa vyvíjajúcimi štátnymi zákonmi a predpismi. Keď sa stanete naším klientom, radi vám pomôžeme odkázať vás na vhodné zdroje na dodržiavanie pravidiel. Aj keď poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácií medzi štátmi, trváme na tom, aby sa klienti poradili s nestranným právnym odborníkom, aby overili informácie o súlade, ktoré ponúkame, pretože nemôžeme niesť zodpovednosť za ich presnosť alebo spoľahlivosť. Naše nákupné pomôcky tiež pomáhajú udržiavať súlad a zaznamenávanie údajov, čo vám umožňuje bezpečne uchovávať dôkazy o každej transakcii a zákazníkovi.

Ponúkame vysoko efektívnu a ziskovú možnosť recyklácie odpadových katalyzátorov. Využitím našich rozsiahlych znalostí ako popredných nákupcov platíme špičkové doláre za odpadové katalyzátory. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa recyklácie prevodníka, nákupov, testov alebo zaistenia, kontaktujte odborníka na účty nižšie ešte dnes!

Kontaktuj nás

Ochrana súkromia zaručená.

Scroll to Top