Catalytic Converter Recycling Companies

Mēs savu pretzagļu politiku uztveram nopietni...

Pretzādzību politika

Tā kā esam katalītisko neitralizatoru nozares priekšgalā, mēs savu pretaizdzīšanas politiku uztveram ļoti nopietni. Mēs saprotam, ka, lai kļūtu par līderi šajā jomā, ir jāizveido ētiski biznesa standarti un jāuzņemas ievērojama atbildība gan pret mūsu klientiem, gan nozari. Mūsu partneru uzņēmumu grupa ir pielikusi ievērojamas pūles, lai izveidotu augstus ētikas standartus gan klientu iesaistīšanā, gan pārveidotāju iegādē, cenšoties kļūt par atbildīgas prakses etalonu.

Katalītisko neitralizatoru zādzības pēdējos gados ir strauji pieaugušas. Izaicinošais tiesībaizsardzības iestāžu pienākums ir bijis nošķirt patiesus un krāpnieciskus uzņēmumus. Likumdevēji ir saskārušies ar problēmām, formulējot visaptverošus pasākumus pārveidotāju zādzību novēršanai, un ir pievērsušies šai problēmai valsts līmenī, bieži paļaujoties uz vispiemērotākajiem padomiem, bet ar ierobežotu izpratni par mūsu konkrēto tirgu. Mūsu pārstrādes uzņēmumi stingri ievēro politiku, kas nepieļauj zādzību, zagtu pārveidotāju pārdošanas mēģinājumu vai jebkāda veida nelikumīgu to iegādi.

Visas personas ar likumīgu dokumentāciju tiek laipni aicinātas pārdot katalītiskos neitralizatorus likuma robežās. Lūdzu, nodrošiniet, lai jums būtu sava uzņēmējdarbības licence (kas var ietvert licences no valsts, pilsētas un apgabala), derīgs visu uzņēmumu īpašnieku identifikācijas dokuments ar fotogrāfiju un jābūt gatavam iespējamam apmeklējumam uz vietas vai jūsu uzņēmuma attālinātai pārbaudei mūsu uzņemšanas laikā. process. Lai ievērotu augstākos standartus un uzticētos saviem klientiem, mūsu organizācijas lielu nozīmi piešķir viņu uzņēmējdarbības prakses izpratnei. Tas nozīmē, ka, iegādājoties pārveidotājus, nodrošinot likumību un pareizu dokumentāciju, ir jājautā par vispārējām darbībām, lai pārliecinātos par to atbilstību. Kā daļu no mūsu ieviešanas procedūras mēs veicam nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārbaudi (AML), lai nodrošinātu, ka mēs neuzņemam klientus, kuri iepriekš ir bijuši saistīti ar finanšu pārkāpumiem vai kuriem ir negatīva reputācija saistībā ar katalizatoriem un jūsu organizāciju. Mēs atzīstam, ka negatīvs atspoguļojums plašsaziņas līdzekļos ne vienmēr norāda uz nozieguma iestāšanos, tāpēc esam gatavi saņemt jebkādus pierādījumus, kas attiecas uz attiecīgām situācijām, kurām nepieciešams papildu skaidrojums. Mēs nepārtraukti veicam pārbaudes visu mūsu biznesa attiecību laikā un nodrošinām, ka jūs iepriekš informēsim, kad jūsu dokumenti ir jāatjaunina.

Ja jūs interesē kļūt par šķirošanas klientu, mūsu čekos ir visa nepieciešamā informācija katalītisko neitralizatoru iegādei. Šī informācija ietver katra pārveidotāja individuālo identifikāciju, laika zīmogus, kas norāda pirkuma laiku un datumu, abu pušu uzņēmuma informāciju, pieņemtā maksājuma veidu, galīgās summas, jūsu parakstu un mūsu čekiem pievienoto dokumentu kopijas. Dažos štatos ir obligāti jāievāc iesaistītās personas un/vai darījuma pirkstu nospiedumi, fotoattēli un reizēm video, kā arī numura zīmju numuri un transportlīdzekļa attēli.

Mūsu pārstrādes uzņēmumi ievēro atbildīgu katalītisko neitralizatoru piegādes ķēdi, kā noteikts ESAO vadlīnijās. Mēs esam izveidojuši papildu uzticamības pārbaudes protokolus, lai pielāgotos mūsu globālajiem klientiem, tostarp pārbaudītu mūsu spēju iepirkt materiālus no viņu attiecīgajām valstīm.

Palīdzība klientiem ar likumīgu pirkšanu un dokumentācijas uzturēšanu

Mēs palīdzam nodrošināt atbildīgu klientu iesaistīšanos, kā arī atbalstām jūsu atbilstību pastāvīgi mainīgajiem valsts likumiem un noteikumiem. Kļūstot par mūsu klientu, mēs ar prieku palīdzēsim jums novirzīt atbilstošos resursus atbilstības nodrošināšanai. Lai gan mēs sniedzam konsultācijas par valsts noteikumiem, mēs uzstājam, lai klienti konsultētos ar objektīvu juristu, lai pārbaudītu mūsu piedāvāto atbilstības informāciju, jo mēs nevaram būt atbildīgi par tās precizitāti vai uzticamību. Mūsu iepirkšanās palīglīdzekļi palīdz arī nodrošināt atbilstību un datu reģistrēšanu, ļaujot jums droši glabāt pierādījumus par katru darījumu un klientu.

Mēs piedāvājam ļoti efektīvu un izdevīgu otrreizējās pārstrādes iespēju katalītisko neitralizatoru lūžņiem. Izmantojot mūsu kā vadošo pircēju plašās zināšanas, mēs maksājam vislabākos dolārus par katalītisko neitralizatoru lūžņiem. Ja rodas jautājumi par pārveidotāju pārstrādi, pirkumiem, pārbaudēm vai riska ierobežošanu, sazinieties ar tālāk norādīto konta ekspertu jau šodien!

Sazinies ar mums

Privātums garantēts.

Scroll to Top