Catalytic Converter Recycling Companies

Suhtume oma vargusvastasesse poliitikasse tõsiselt...

Vargusevastane poliitika

Olles katalüüsmuundurite tööstuse esirinnas, võtame oma vargusvastast poliitikat väga tõsiselt. Mõistame, et valdkonna liidriks olemine nõuab eetiliste äristandardite kehtestamist ja märkimisväärse vastutuse võtmist nii oma klientide kui ka tööstuse ees. Meie partnerettevõtete grupp on teinud märkimisväärseid jõupingutusi kõrgete eetiliste standardite kehtestamiseks nii klientide kaasamisel kui ka muundurite ostmisel, eesmärgiga saada vastutustundliku praktika etaloniks.

Katalüüsmuundurite vargused on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Õiguskaitseorganite keeruline ülesanne on olnud teha vahet tõelistel ja petturlikel ettevõtetel. Seadusandjad on seisnud silmitsi väljakutsetega kõikehõlmavate meetmete väljatöötamisel konverterivarguste vastu võitlemiseks ja on lähenenud sellele probleemile riigipõhiselt, tuginedes sageli kõige sobivamatele nõuannetele, kuid meie konkreetse turu mõistmine on piiratud. Meie ringlussevõtuga tegelevad ettevõtted järgivad rangelt mittetolerantsi poliitikat varguste, varastatud muundurite müügikatse ega nende mis tahes vormis ebaseadusliku ostmise suhtes.

Kõik seadusliku dokumentatsiooniga isikud on soojalt oodatud müüma katalüüsmuundureid seaduse piires. Veenduge, et teil oleks oma äriluba (mis võib hõlmata osariigi, linna ja maakonna litsentse), kõigi ettevõtete omanike jaoks kehtiv fotoga isikut tõendav dokument ja olge valmis võimalikuks kohapealseks külastuseks või ettevõtte kaugkontrolliks meie sisenemise ajal. protsessi. Kõrgeimate standardite järgimiseks ja klientide usaldamiseks peavad meie organisatsioonid oma äritavade mõistmist väga tähtsaks. See eeldab üldiste toimingute kohta küsimist, et veenduda nende vastavuses konverterite hankimisel, seaduslikkuse ja nõuetekohase dokumentatsiooni tagamisel. Osana oma sisseelamisprotseduurist viime läbi rahapesuvastase sõeluuringu (AML), tagamaks, et me ei võta pardale kliente, kellel on varem olnud rahalisi rikkumisi või kellel on katalüsaatorite ja teie organisatsiooniga seotud negatiivne maine. Tunnistame, et negatiivne meediakajastus ei tähenda ilmtingimata kuriteo toimumist, mistõttu oleme valmis vastu võtma mis tahes tõendeid, mis puudutavad asjakohaste olukordadega seotud lisaselgitust. Teostame pidevalt läbivaatusi kogu oma ärisuhte jooksul ja tagame, et teavitame teid eelnevalt, kui teie dokumente on vaja uuendada.

Kui olete huvitatud klassifitseerimise kliendiks saamisest, siis meie kviitungid sisaldavad kogu vajalikku teavet katalüsaatorite ostmiseks. See teave hõlmab iga konverteri individuaalset identifitseerimist, ajatempleid, mis näitavad ostu kellaaega ja kuupäeva, mõlema poole äriandmeid, aktsepteeritud makse tüüpi, lõppsummasid, teie allkirja ja meie kviitungitele lisatud dokumentide koopiaid. Teatud osariikides on kohustuslik koguda seotud isiku ja/või tehinguga seotud sõrmejälgi, fotosid ja aeg-ajalt videoid, samuti numbrimärke ja sõiduki kujutisi.

Meie ringlussevõtuga tegelevad ettevõtted järgivad katalüüsmuundurite vastutustundlikku tarneahelat, nagu on kirjeldatud OECD suunistes. Oleme kehtestanud täiendavad hoolsuskohustuse protokollid, et kohandada oma globaalseid kliente, sealhulgas kontrollida meie võimet hankida materjale nende riikidest.

Klientide abistamine juriidiliste ostude ja dokumentatsiooni säilitamisega

Aitame tagada vastutustundliku kliendi kaasamise, samuti toetame teie vastavust pidevalt arenevatele riigi seadustele ja määrustele. Pärast meie kliendiks saamist aitame teid hea meelega suunata sobivate ressursside juurde, et järgida nõuete järgimist. Kuigi me nõustame osariikidevahelisi määrusi, nõuame, et kliendid konsulteeriksid erapooletu juristiga, et kontrollida meie pakutavat vastavusteavet, kuna me ei saa vastutada selle täpsuse või usaldusväärsuse eest. Meie ostuabivahendid aitavad säilitada ka vastavust ja andmete logimist, võimaldades teil turvaliselt säilitada tõendeid iga tehingu ja kliendi kohta.

Pakume vanaraua katalüüsmuunduritele ülitõhusat ja tulusat taaskasutusvõimalust. Kasutades ära oma laiaulatuslikke teadmisi juhtivate ostjatena, maksame vanametalli katalüüsmuundurite eest parimaid dollareid. Konverteri ringlussevõtu, ostude, analüüside või riskimaandamise kohta küsimuste korral võtke juba täna ühendust alloleva kontoeksperdiga!

Võta meiega ühendust

Privaatsus garanteeritud.

Scroll to Top